Komárno

 

 P O Z V Á N K A 

Jogová spoločnosť Vás srdečne poz.va  na 1. medzinárodný deň jogy 

21. jún 2015 – nedeľa 

 

Jogou k harmónii a pokoju 

Program: 

8.00 – 8.40 Privítanie a prípravné cvičenie 

8.45 – 9.15 Cvičenie pre zdravú chrbticu 

9.20 – 9.40 Surja namaskár (Pozdrav slnku) 

9.40 – 9.50 Pránajáma - dychové cvičenie (ukážka) 

9.50 – 10.00 Relaxácia 

Zraz o 7,45 hod. V Anglia parku pri MsKS v Komárne 

Prineste si karimatku, pohodlné oblečenie a dobrú náladu 

V prípade nepriaznivého počasia sa cvičenie uskutoční v Športovej hale 

Info: 0905 388 804, 0905 810 2, 0904 325 958