Púchov

Svetový deň jogy
Jogová spoločosť na Slovensku vás pozýva pri príležitosti prvého svetového dňa jogy na hromadné cvičenie jogyv areáli základnej školy Komenského v Púchove

21.júna 2015 (nedeľa)

Program:

1. Schádzanie cvičencov od 8:30
(priniesť si karimatku a niečo na pitie)
2. Krátka prednáška o joge
3. O 9:00 hod krátka meditácia - naladenie na cvičenie
4. Prípravné cvičenia
5. Surija namaskár - Pozdrav slnku
6. Základné jogové pozície - ásany
Krátka prestávka
7. Pránajáma - dychacie cvičenia
8. Základné jogové pozície a ich liečebné účinky
9. Relaxácia spojená s meditáciou
10. Ukončenie po 11:00 hod joganidrou

V prípade nepriaznivého počasia sa bude cvičiť v telecvični ZŠ Komenského.
Vstup voľný