Žiar nad Hronom

Medzinárodný deň JÓGY
International Day of Yoga (IDY)

21.06.2015
Jogou k harmónii a pokoju

Jogová spoločnosť v spolupráci s Pohronským osvetovým strediskom v Žiari nad Hronom Vás pozývajú na jógové cvičenie,
ktoré sa bude konať v rámci aktivít medzinárodného dňa jógy v nedeľu 21.06.2015 v čase 09:00 – 12:00

Miesto konania: Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom

Program:
08:45 – 09:00 Usadenie účastníkov ( menšie množstvo podložiek je k dispozícii)
09:00 – 09:30 Prípravné cvičenia, jógové sedy, základné mudry
09:30 – 09:40 Úvodná meditačná prax
09:40 – 10:20 Základné jógové techniky a ich prínos pre zdravie a harmóniu – prednáška
10:20 – 10:30 Prestávka
10:30 – 12:00 Jógová prax nadväzujúca na prednášku, Pozdrav Slnku

Organizačné informácie:
Vstup voľný.
Cvičí sa na podložke v pohodlnom voľnom odeve, bez obuvi.
Obtiažnosť cvičení prispôsobujeme možnostiam účastníkov.
Cvičenie sa uskutoční vonku na trávnatom povrchu, pri nepriaznivom počasí sa cvičenie bude konať v budove POS.
Kontakt na organizátorov: Peter Vinarčík, cvičiteľ Jogovej spoločnosti, Peter.Vinarcik.st@gmail.com, 0915 854 345.

Medzinárodný deň jógy.
Na základe iniciatívy indickej vlády 11. decembra 2014 Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 21. jún za Medzinárodný deň jogy. Oslavy tohto dňa sa budú konať v 177 členských štátoch OSN vrátane Slovenska. Aktivity na Slovensku koordinuje indické veľvyslanectvo v spolupráci s jógovými organizáciami Slovenska (www.indianembassy.sk, www.denjogy,sk, www.idayofyoga.org).
Jóga je neoceniteľný dar indickej tradície, zahŕňa v sebe jednotu tela a mysle, harmóniu medzi človekom a prírodou a holistický prístup k zdraviu a vnútornej pohode. Jóga je vedou a umením zdravého života a predstavuje jednu z ciest, ako zmeniť životný štýl ľudstva, zblížiť svet a tiež spomaliť klimatické zmeny. Nie je to len cvičenie, ale aj prostriedok na zvýšenie odolnosti voči stresu. Aktivity Medzinárodného dňa jógy prispejú k tomu, aby sa informácie o priaznivých účinkoch jógy pre život súčasného človeka dostali k čo najväčšiemu počtu ľudí.
Jóga je dedičstvom minulosti a kultúrou budúcnosti (Svámí Satjánanda).