Piešťany

Program 21.6.2015

7.50h – príchod a usadenie sa (prineste si karimatku, k dispozícii bude obmedzený počet kusov)

8.00 – 8.30h - Privítanie, úvodné slovo o joge ako takej

8.30 – 8.36h - Krátka meditácia

8.40 – 8.50h - Surja namaskár (Pozdrav slnku)

8.50 – 9.00h - Krátka prestávka

9.00h – Pataňdžaliho 8-stupňová Aštangajoga - Jama a Nijama (etické a morálne princípy ako prvé dva schodíky v joge) - Prednáška s besedou

10.00h – Pránajáma - dychové cvičenie

10.30h – Trátak - koncentračné cvičenie

10.50h – OM Healing - Pôvodná skupinová liečebná technika pochádzajúca z Himalájí.

12.00h – Meditácia

12.30h – Obed - v Ganesha Clube, Winterova 1, na 2.posch.

13.00h – Film o joge - v Ganesha Clube, Winterova 1, na 2.posch.

Počas celého programu bude možné absolvovať jogové cvičenie pod odborným vedením začiatok vždy v celú hodinu. Prvé cvičenie o 9.00h.

Programom Vás povedú dlhoroční certifikovaní cvičitelia jogy.
 
Miesto konania: Amfiteáter v mestskom parku

V prípade dažďa sa podujatie uskutoční v Joga centre na Winterovej 3, (Leierov dvor)

Zmena programu vyhradená. Vstup voľný.

 

 

J O G A  - rozpis cvičení v Piešťanoch

JOGA CENTRUM, Winterova 3 (Leierov dvor)

s Ivanom , ( 0908 481 898,  @ slovindia@slovindia.sk

- v PONDELOK a v STREDU od 18:00 do 19:30 - klasická joga

- v NEDEĽU od 18:00 do 19:30 - meditácia

( 0908 481 898,  @ slovindia@slovindia.sk

- v NEDEĽU od 10:00 do 11:30 s Milkou  (0903223547)

 
Sládkovičova č. 2069/10A, budova SIEMENS-u / oproti ("vojenskému") Kúpeľnému ústavu F.E. Scherera.

  - v PONDELOK s Maricou (( 0903 230 978)

od 17:00 do 18:30 -  pokračujúci, 1. a 2. diel systému JvDŽ

od 19:00 do 20:30 - začiatočníci a mierne pokročilí

- v STREDU s Alicou (@ alicam@profi.sk)

od 17:00 do 18:30 - pokračujúci, 1. - 4. diel systému JvDŽ

od 19:00 do 20:30 - začiatočníci, 1. diel systému JvDŽ

 

 

 

AŠTANGAJOGA -
osemstupňová cesta podľa

Klasika jogovej psychológie Patandžaliho

Patandžali, 200-300r.p.K, môžeme povedať, že bol akýmsi kodifikátorom jogy a je rešpektovaný všetkými jogovými školami

  • JAMA – dodržiavanie pravidiel vonkajšej disciplíny

  • NIJAMA – dodržiavanie pravidiel vnútornej disciplíny 

  • ÁSANA – poloha, pozícia

  • PRÁNAJAMA – ovládanie dychu, dychové cvičenie

  • PRATJAHÁRA – odtiahnutie zmyslov od objektov vonkajšieho sveta

  • DHARANA – koncentrácia

  • DHJÁNA – meditácia

  • SAMÁDHI – stupeň poznávania, pri ktorom poznávajúci, proces poznávania a predmet poznania splývajú v jedno

 

V krátkosti o Jame a Nijame, vlastne z tohto vychádza i dnes tak populárna Etikoterapia

(našej kultúre je to známe „Desatoro“)

I.Zákazy(jama)dodržiavanie 5-ich princípov

Etický princíp je nenásilie, nikomu neubližovať ani v myšlienkach, ani slovami, ani činmi. Poznať pravdu (atmadžnána), hovoriť pravdu, neklamať. Nekradnúť, ani veci, ani duchovný majetok, napr. city, lásku, ktorá patrí inému. Celibát, vernosť jednému partnerovi. Nebyť lakomým, nezhromažďovať, čo nepotrebujeme, nebyť chamtivým, nepripútanosť k majetku neprijímať žiadne dary od nikoho. Je to spoľahlivý nástroj pre rozvíjanie solidarity, bratstva, rovnosti. Avšak najvyšší princíp je ahimsa, neubližovanie živým tvorom. Na celom svete takmer všetky deti počúvajú „buď dobrý, nekradni, neklam.“. Ale nestačí k tomu, ako vidíme, iba reči. Len tým, že dieťa naučíme, ako má ovládať svoje telo, svoju myseľ, mu pomáhame skutočne.

 

II. Príkazy (nijama).

Vonkajšia očista (kúpeľ, čisté oblečenie) i vnútorná očista, je ťažšie dosiahnuteľná. Správny postoj, správna motivácia, správna meditácia, utíšenie mysle. Vedie to k pravému poznaniu. Spokojnosť, ovládať túžby a žiadosti. Rovnosť k utrpeniu i k šťastiu, sú rubom a lícom jednej mince. Tapasia – sebakázeň je spojená s duševnou očistou. Patrí sem prejavovať rešpekt staršej generácii rodičov a prarodičov, učencom a duchovným velikánom, ich dielam, ktoré sa doporučujú čítať, ak sa chce človek posunúť vpred. Patrí sem i pravdovravnosť, sebakontrola. Tapasia (sebakázeň) robí človeka pokorným, odvážnym, stálym, vyrovnaným.