Topoľčianky 2018

Milí priaznivci JOGY!

V rámci aktivít súvisiacich s Medzinárodným dňom jogy, ktorý je vyhlásený na 21.6.2018, sa budú konať rôzne podujatia v jednotlivých mestách na celom svete, 16.6.2018 v Bratislave. Z tohto dôvodu si Vás dovoľujem pozvať dňa 17.6.2018 (nedeľa) o 17,00 hod. do parku v Topoľčiankach – oproti poľovníckemu zámočku za rampou, kde strávime spoločné chvíle v jogovom rytme.

Program v trvaní 2 hodín:

17,00 – 17,10 hod – úvodná relaxácia spojená s dýchaním

17,10 – 18,10 hod - dynamické a statické cvičenia (ásany) zamerané na vnútorné orgány

18,10 – 18,40 hod – Hathajoga vo dvojiciach

18,40 – 19,00 hod – záverečná relaxácia

Všetci ste srdečne vítaní, aj začiatočníci, aj pokročilí cvičenci. V prípade nepriaznivého počasia bude pripravená miestnosť na cvičenie na Obecnom úrade v Topoľčiankach.

Teší sa na Vás Ivana Vaškovičová – certifikovaná cvičiteľka 2. stupňa Jogovej spoločnosti Bratislava