Senica 2017

Denné centrum pre organizácie III. sektora

Hviezdoslavova 323/51, Senica

Streda

09:30 – 11:00

 

Streda

13:15 – 14:15

cvičenie pre seniorov

Streda

16:30 – 18:00

 

Streda

18:15 – 19:45

 

Informácie a kontakt: 0907 / 744 783, e-mail: zahorie@jogavdennomzivote.sk